V KS Kovor iščemo interesente oz. najemnike, ki so pripravljeni sofinancirati dograditev neizkoriščene podstrehe novega Doma krajanov v Kovorju. Prostori se lahko dogradijo po želji posameznika z možnostjo priklopa na vso potrebno infrastrukturo. Celoten prostor v velikosti caa140m2 se lahko po želji razdeli v dva dela.

Sofinanciranje je podlaga za resen in dolgotrajen najem.

Informacije so na voljo na spletni strani KS Kovor, pišete nam lahko na ks.kovor@gmail.com ali na tel. 031632512